Канални климатици

Каналните климатици намират приложение най-често в офис сгради, производствени помещения, цехове, търговски обекти, фитнес зали, там където има нужда от пресен въздух.