Термопомпени системи

Термопомпените системи намират приложение по-малко в битовите и по-скоро в офис помещения, магазини и промишлени сгради.