Общи условия

1. Настоящият документ съдържа Общи условия, съгласно които "Ка5 Клима" ООД предоставя услуги на потребителите си посредством Интернет магазина www.ka5clima.com. Тези условия обвързват всички потребители. С натискане на бутона "КУПИ", потребителят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия. 
2. Идентифициране на потребителя с цел възпроизвеждане на изявлението му както за приемане на Общите условия, така и за направената поръчка, се извършва чрез съхранените в лог - файлове на сървъра на www.ka5clima.com, съхранение на IP адреса на потребителя, както и всяка друга информация.
3. Продуктите, които се намират на интернет страницата на www.ka5clima.com не представляват правно обвързваща оферта, а са по-скоро демонстративен онлайн каталог, описващ  продуктовата линия на търговеца.
4. След кликане на бутона "КУПИ", потребителите се съгласяват да закупят стоките, намиращи се в "КОЛИЧКАТА". Това действие има правно обвързваща сила. Клиентът получава потвърждение на поръчката и с получаване на това потвърждение се счита, че договорът е сключен.
5. "Ка5 Клима" ООД си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка в случай, че стоките не са достъпни. При липса на складова наличност от заявената стока, в рамките на работната седмица "Ка5 Клима" ООД уведомява потребителя за изчерпването й чрез изпращане на съобщение или телефонно обаждане до посочения от Клиента електронен адрес или на посочения телефонен номер. В случай, че е направен превод по сметката на търговеца, клиентът ще може да избира между възстановяване на сумите, отказ от поръчката или чрез заместваща поръчка. 
6. Договорният език е български, а плащанията  ще  бъдат  извършвани   в   български левове с ДДС.